En kort minut


En kort minut en kort sekund
En stjärna på himlen den blinka
En kort minut en kort sekund
En hand i ett moln jag såg vinka
En kort minut en kort sekund
En röst uti natten så stilla
En kort minut en kort sekund
En fågel i skyn vackert drilla
En kort minut en kort sekund
En stund av lugn och förväntan
En kort minut en kort sekund
En känsla av vemod och längtan
En kort minut en kort sekund
En sorg och en olidlig smärta
En kort minut en kort sekund
En kärlek som bor i mitt hjärta
En kort minut en kort sekundFörfattare:

Publicerat

Dela: