En moders sorg

Det sitter en flicka i en vacker minneslund någonstans i våran stad.
Det är här som livet gränsar mellan himmel och hav.
Hon omges av enar och en porlande damm,
några ljus brinner rastlöst där vinden sveper fram.
Hon håller en röd ros i sin högra hand och lägger den sedan vid dammens kant.
Det är hennes tur att tända ett ljus idag, för det lilla liv som hon ej får tillbaks.
Här sitter hon samma datum varje höst, än har hon inte funnit någon tröst.
Hon bär på sin sorg vart hon än går, en sorg som bara en moder förstår.
I trädet intill sitter en fågel och spelar sin melodi, han sjunger en sång om en ängel så fri.
Kanske känner fågeln det lidande som flickan bär, kanske är det därför som han är här.
Vackra fågel som mot himlen skall flyga, ta med mitt ljus då det är mörkt när du bär dig av.
Låt skenet visa dig vägen hem. Lys upp både land och hav och hälsa mitt barn att vi snart ses igen.

Författare:

Publicerat

Dela: