En verden

En verden
med ufred
men kærligheden
den består.

Författare:

Publicerat

Dela: