Ett frö är såttI tystnad bland många, brister mitt hjärta för dig...
Tårarna rinner som en flod ner för mina kinder..

Insikten att jag har ett värde... som människa... är befriande och svår..

Ögon möts i tystnad..kärlek..enighet...förståelse.

Ett frö är sått.

Annika Palmquist

Författare:

Publicerat

Dela: