Fruktar du?

Fruktar du en saga?
EN saga som du har hittat på?
Är det verkligen en på hittad?
Jag tror den är sann.
Säg sanningen fruktar du något som hänt?
För jag vet inte...

Författare:

Publicerat

Dela: