Gömslen

Gömslen
Med hyrplats i sömnen
kan insikten plötsligt glimma                            
till. Och ibland också
hastigt skymta i ett öga.

Författare:

Publicerat

Dela: