Hem

Jag kanske väljer att vara här, då jag fortfarande vid livet är.
Men att tro att man kommer hit för att stanna och bo, vad gör dig rätten att detta tro?
För vart ska jag vara om inte här, när mitt liv är som det är.
Detta är ingen plats jag väljer av hjärtans ro, detta är ingen plats jag skulle välja på att bo.
Så se till mig som liten är, även om jag vuxen är.
Men tid är pengar och pengar i tid, gäller även detta mitt liv?
Att klockas och plockas som du vore ett ting, för att nästa patient ska in.
Bara ge mig rätta hjälpen då, så ser du att jag snart kan gå.
Gå och aldrig komma igen, för jag vill inget annat än till mitt lyckas hem.

Författare:

Publicerat

Dela: