Herren hjälp!

Herren hjälp mig!
Lär mig vandra på din väg,
lär mig vara stark i svåra tider,
lär mig vara omtänksam mot folk som vill mig illa.
Lär mig allt som krävs för att vandra på din väg!

Författare:

Publicerat

Dela: