INSIKTER EN AUGUSTIKVÄLL

INSIKTER EN AUGUSTIKVÄLL

Vi knöt ihop våra idéer utan att veta om det. Kropparna låg vid varandra som invändningar.
 *
Bakom ryggen viskar elden. Den fräser lätt som en avsigkommen dröm. Avsigkomna drömmar kliar och smeker på en och samma gång.
 *
I varannan klyfta härskar en tystnad. Sådan tystnad är tro och evighet och stor förundran.
 *
Med månen i ryggen slinter vi inte med fötterna. Havets silverväg håller våra tankar i handen. Vi når fram. 
 *
Det sprider sig ut över landskapet. Trots min hörsel ser jag det därför tydligt. Ändå virvlar kompassnålen runt som en fråga.

Författare:

Publicerat

Dela: