Jag vill inte ha din fattigdom

Jag vill inte ha din fattigdom
Du vill ha trygghet
Vet du vad trygghet kostar?

Kanske inte för en som är rätt i sin utveckling
Som bara mest känner för "lite trygghet"

Kristensson,
Vet du vad trygghet kostar?
Vill du ha trygghet?
Trygghet för inte bara dig utan de sjuka - Alla
Vet du vad det kostar?

För dig och Moderaterna kostar trygghet kanske inte så mycket - den är överblickbar
Men trygghet för de sjuka, för de i Sverige invånare kan du inte räkna på. Vad vet du om den personliga tryggheten?

Jag vill inte ha din fattigdom

Trygghet kostar men du vet inget om allas vår trygghet. Lägg ner skämtet om trygghet- att vi ska skapa trygghet

Jag vill inte ha din fattigdom
Din trygghetsnarkoman

Jag vill ha utveckling men den fixar jag själv. Jag köper inte ett stort samhällspaket för utveckling.

Författare:

Publicerat

Dela: