Lämnad ensam...

Skadad går jag
ensam genom
en stad.
Sårad med mitt
hjärta rinner
en tår ner
från min
kind, en tår
av blod.
Med blod över
mina händer känner
jag kylan
spirda sig
inom mig.
Jag ser en
siluett framför
mig.
Jag sträcker ut
min blodiga hand.
Siluetten vänder
sig om och
går sin väg...

Författare:

Publicerat

Dela: