LargoLargo
Låt nuet råda
Låt utsliten vila
Åter ung
Väck lusten åter!
Ingen annan gör det
Långsamt i din egen takt

Largo
Låt lungorna andas som landtärnor
i mörkret

Lustfyllt och stilla
Largo

Författare:

Publicerat

Dela: