LITTERÄR METAMORFOS

Fr FORNTIDENS gytter av skrift på tunga lertavlor,diktaren försökte göra sig tillgänglig.

På mödosamma vandringar som bard fr ANTIKEN når han fram till MEDELTIDENS gyckel och spel,tills RENÄSSANSEN och Gutenbergs uttrycksfulla press,för att strax därpå hamna i tvekamp på liv och död,mellan BAROCK och KLASSICISM.

Efter att diktaren rest sig innan tio,ingick han med kritiskt tänkande i UPPLYSNINGENS omtumlande epok,för att strax bli klartänkt med realistiska anspråk,tills hans hjärta och puls började slå för ROMANTIKENS känslosamma nerv.

När det romantiska ruset lagt sig,antogs han av den verklighet REALISMEM och NATURALISMEN villkorat för vidare befordran till MODERNISMENS utvecklande klarhet i tanke och språk,
med vars SYMBOLISM överbryggas de språkliga barriärerna.

© Sten Wiking 2020

Författare:

Publicerat

Dela: