Lövet

Lövet som singlar ner

färgrikt och sprött
i sin höstdress
möter det sin död

- när det är som vackrast

Författare:

Publicerat

Dela: