Lycka.

LYCKA
(Jörgen Jansson)

Hon ger vad hon tar
Sätter hjärtat i vild brand
Hon ser och hon ger
Låter mig fånga hennes hand
Jag namnger henne Lycka
Helighet skall slå oss i band

Min lycka får en hederlig man
Att försäkra stora löften
Min lycka får en hederlig man
Att se alla blomsterband
Min lycka ger mig skäl
Att älska sakta, Lycka

Hennes önskan fann replik
I orden fann hon mig
Hon är livet, ren mystik
Värme, kärlek allt ger hon mig
Hon bär nu namnet Lycka
Vänskapen tar hon lätt i land

Min Lycka står inte ensam kvar
Natten leder henne åter
Min Lycka står inte ensam kvar
Dagens ljus möter henne nu
Min Lycka ger mig alla skäl
Att älska sakta, Lycka

Författare:

Publicerat

Dela: