Lyrik året

Lyrik dagen
et nyt år
er begyndt
et nyt år
med god lyrik

Författare:

Publicerat

Dela: