MÅNTÅRAR

Som droppar etsande
är doften i natten,
måntårar binder dig
i minnets lyckorus.

du oroar min själ
vederkvicker min kropp

Nattsval går vinden
som för lyckorusets doft
kring gator och hus.

Känner du glädjen spridas
i nattljusets svalka,
väcka liv i din kropp.
Det är måntårars dagg på din kind.


Författare:

Publicerat

Dela: