Mellan vaggmossa och slättkullar

Där pianot tillåter sinnena regnbågna
barbackarida ljuset

mellan vaggmossa och slättkullar
mellan fingertoppar och lenanslag
mellan njuttonerna
ur en tangerad poesimelodi

Just där återvinns noterna
återfinns partiture D

Författare:

Publicerat

Dela: