Minnen

Vackra minnen, tårar som rinner.
Känslor som spirar fram ur ett hjärtas dunkel.
Verkligheten, att vakna upp till verkligheten.
Alla dessa själar, tusen åter tusen.
Från skogen till staden, likt en mångfald av träd äro de.
Vem kan döma, om inte Gud allena?
Vem vet vad som döljer sig bakom en mask, i något osynligt?

CHRISTER SANDVIK
Torsdagen den 16e augusti 2012

Författare:

Publicerat

Dela: