Morgonkolorit från väster

Morgonkolorit från väster

Sältan från havet smyger in på röda trådar.
Gråspolat trä glider förbi i mjuka vågor.
Klippor värmer sig i bländvitt plötsligtljus.
Svartmyror letar byggvirke i frasvarm mossa.
Morgonloja blåmaneter gungar fram mellan
brunbrända lår. Smaragdgröna växter kråmar
sig upp ur violrosa bäddar och kvarglömdgul halm.

Författare:

Publicerat

Dela: