NATTRO

Stillna din tid
min orolige vän
låt livets flöde
bli som vattnets gång.

Du ser ej mer bortom
bäckens krök i lugnet
där fisken lekte i vårnatten.

Stillna din tid
låt oron i uret vila
stanna till, likt
den gamla kvarnen,
som sover i dammfårans ro.

Författare:

Publicerat

Dela: