Nisse

Nisse

Det går en miljoner år gammal
högspänningsledning mellan hans hjärna
och det av småfisk upprörda havet.
Och där sitter han.
Blickstilla. Fixerad. I kontakt med urtiden.

Så arrogant i sin päls med indragna klor.
Han är en katt som är släkt med mumierna
i Konungarnas dal.

Författare:

Publicerat

Dela: