Nödlögnen

Nödlögnen

Vårt sköraste lås.
Den enda reservation
ängslan kunnat knåpa ihop.
Den sista utvägens
fumliga motstånd.

Författare:

Publicerat

Dela: