Nödvändigt

Nödvändigt ?

Att segla är nödvändigt
har vi fått lära oss.

Studera myror i skogen är,
om inte nödvändigt

kanske ändå intressant.

Carpe diem är ett måste
för att leva ett fullgott liv

får vi också höra, titt som tätt.

Men, så menade nog inte Horatius
när han myntade uttrycket.

Han insåg mycket väl
att dagens timmar,

för de flesta av oss

består av slit och släp,
kanske ett nödvändigt ont

för att överleva.

Om man då, mitt i slitet
och släpet ” fångar dagen ”

på sitt eget sätt

genom att ta till vara,
det där lilla, enkla,

som alltid uppstår
ågon gång under dagen,

då tror jag att man närmat sig
innebörden, av filosofens ord…

Nödvändigt ?

Att segla är nödvändigt
har vi fått lära oss.

Studera myror i skogen är,
om inte nödvändigt

kanske ändå intressant.

Carpe diem är ett måste
för att leva ett fullgott liv

Men, så menade nog inte Horatius
när han myntade uttrycket.

Han insåg mycket väl
att dagens timmar,

för de flesta av oss

består av slit och släp,
kanske ett nödvändigt ont

för att överleva.

Om man då, mitt i slitet
och släpet ” fångar dagen ”

på sitt eget sätt

genom att ta till vara,
det där lilla, enkla,

som alltid uppstår
någon gång under dagen,

då tror jag att man närmat sig
innebörden, av filosofens ord…Författare:

Publicerat

Dela: