Och himlen brann

Och himlen brann
När du försvann
En dag som gått
Men ej förstått
Med kärlek stor
I hjärtat bor
I längtan gömt
Det jag ej glömt
Jag ej dig ser
Och aldrig mer
Hör vacker röst
Finns ingen tröst

Så go och rar
Så underbar
Ej mera finns
Men dig jag minns
I livets lek
Min själ du smekt
En vän så kär
Mitt hjärta bär
Du var mitt allt
Nu är det kallt
Jag vandrar på
Dit vägar gå
Till stranden din
Som nu är min

Jag ser ett hav
Och det du gav
Så går jag nu
Men bara du
Mig lämnat kvar
Och utan svar
En sol så varm
Och i min barm
Där du nu bo
Jag känner ro
Din kärlek känns
I hjärtat bränns
Du fanns en gång
Nu finns en sång
Med tröstens ord
Kvar på vår jord

Författare:

Publicerat

Dela: