Om det inte vore för pauserna

Om det inte vore för pauserna
 
Som Minervas uggla flyger först i skymningen
kommer människan oftast inte till tals med sig
själv förrän hon ligger för döden. Men livet som
teater kan vara behagligt om det inte vore för
pauserna.

Författare:

Publicerat

Dela: