Ordlek

Ord förlöser
lösgör kraft

Kraft förgör
görs kraftlös

Hoppet stiger
tiger still

- hopplöst

Författare:

Publicerat

Dela: