RUTINKRAV


Du viker din tvätt
prydligt fint

höger till vänster
ordning ska det va'
vänster till, nej
nu blev det fel

passar inte in i skåpets mönster
tryggheten är rubbad, känns i luften
spelar det nå'n roll, handduken direkt
hängs upp kroken där den alltid hängt

Trygghet, trygghetens rutin
munnens hårda veck blir slätt,
lyckans doft andas åter ut
bland tvättstugvärmens ånga.


Författare:

Publicerat

Dela: