Sanning

Vreden väcker
så det räcker
lust
just att säga allt,
vägra väja kallt
för osant,
följa sannings brokant
över lögnens älv
helt själv.

Författare:

Publicerat

Dela: