Sentimentalsjuk

Sedan säger de att det är svårt att knyta an till någon som inte tänker stanna. Det är svårt.
Det är svårt att stanna också.
Svårt att vara den som är kvar.
Svårt att bli omtyckt om man är den som vill dra.

Och de säger att det är svårt.
Svårt att leva med och utan och alltid. Till och med på radion säger de att det är svårt.

Så jag har slutat knyta an till den som inte stannar. Jag har slutat stanna.
Slutat vara den som är kvar och slutat vara den som drar.
Jag har slutat att leva med och utan och alltid.
Jag har till och med stängt av radion.
Men det är svårt. Också.

Författare:

Publicerat

Dela: