Slag och ord

Slagsmål och slagord är undeliga ting.

Slagsmål och slagord är saker vi minns.

Slagsmål och slagord är hört, känt eller sett.

Slagsmål och slagord vi vill glöma bort.

Slagsmål och slagord vi gömmer oss från.
Gömmer och säger det minns vi inget från.
Vist är det underligt det är de små mäniskorna vi gömmer oss för.
de små mäniskornasom försöker vara stora genom slagsmål och slagord.

Författare:

Publicerat

Dela: