Små

om det var natt eller
gryning
är jävligt oklart
men vi är här
tillsammans och hand i hand
springer över de öppna fälten
en explosion av
maskrosor
viner kring oss i
vinden
utmattade faller vi
ned
på det höga gräset
blickar upp
känner oss små
obetydliga
mot de tusentals ljusen
jag vänder mig
mot dig
du är inte där
du var aldrig där
varför
är jag
lycklig?

Författare:

Publicerat

Dela: