Små ord av kärlek

Små ord av kärlek nuddade mitt hjärta
som en varm och vacker melodi
jag aldrig tidigare hört
Dom studsade mjukt mot min själ
för att stanna kvar i mitt innersta
bland alla andra vackra ord
Som dyrbara smycken i ett armband
gnistrar dom och blänker
så som bara ädla stenar gör
Jag gömmer dom längst där inne
dit ingen annan når
och där dom alltid finns

Författare:

Publicerat

Dela: