Sorgearbete


Sorgearbete


Också i den största sorgen kan man
tillgodogöra sig avsaknaden av leda.

Författare:

Publicerat

Dela: