Stolta vingslag

Stolta vingslag i rytmisk partakt
under ett rede vaktad av renaste omtanke
i deras blick en framtid med minnen och kärlekstårar
vad är förklaringen på det oförståeliga
den klarblåa blicken i den trötta varelsen
utan hopp men fortsatt stolta vingslag i rytmisk partakt

Författare:

Publicerat

Dela: