TIGGARSKÅL
Får jag låna din käpp, din stav
får jag låna din plats i livet.
Din blick är ej skum men klar
du ber med slutna händer.

har du funnit din plats i livet
har du funnit glädjevisans melodi
så fjärran från parkens tjo och tjim

Med slutna händer kring din tomma kopp
dina ögon ser med hopp och framtidstro.
In i djupet av min trötta själ,
ge mig ett uns av din frid och ro.


Författare:

Publicerat

Dela: