Toner i dur och i mollTill toner i dur och i moll
Vi med kropparna dansa
Likt två sällsamma troll
Med våra höfter svansa
Till sångarens härliga stämma
Vi dansade varje dag
Både borta och hemma
Och gjorde mig alltid glad
Nu sista dansen är slut
Jag kommer aldrig glömma
Vi knöt en kärlekens knut
I hjärtats innersta gömma
Så vandrar livet så stilla
En dag och åter en natt
Även om det var i det lilla
Du alltid förblir min skatt

Författare:

Publicerat

Dela: