Utanför staden

Utanför staden

Den varsamma balansen
mellan
minnet och de nya orden
och stranden så nära och
                                          öar så långtbort

resan
omgiven av min ensamhet

tänker jag, känner jag
hoppas jag, vet jag

åtminstone på avstånd

Författare:

Publicerat

Dela: