Utebliven PoesiUtebliven Poesi

Att hitta den krokiga vägen,
tillbaka till poesin,
var svårt.

Orden som jag sökte,gömde sig,
som om de var rädda för att
höra sig själva.

Och när jag ändå fann dem
så vred de sig,
hit och dit.

Svårfångade och slingriga var de
och dess inbördes
ordnande,

var inte lätt...

Författare:

Publicerat

Dela: