Vår planet

Fast vår planet är rund,
det är en hållbar grund.

Författare:

Publicerat

Dela: