Vårens ankomst till kusten

Vårens ankomst till kusten

På bergets enda trädtopp sitter skatan i frack.
Katten har en uppsyn som ett bortseglande
skepp. Hela vyn antar en stram karaktär.
Våren kommer i sin sidengröna morgonrock.
Det kunde vara ett bröllop eller en begravning.
Det är ett dop. Vinden har skiftat från nattdräkt
till kjol. Det går att höra regnharpans klang.

Författare:

Publicerat

Dela: