Vinden når digFlyr ut i vinden
och vinden för dig till marken
av brukat jord.
Ramlar och kryper.
Famlar efter nåd.
Vinden för dig över fjället,
skogar och vidder
Inget passade dig och
du flyr bort.

Ovan oss i himlavalvet,
bland millioner av stjärnor.
Gnistrar och blinkar
en stjärna
Jag riggar segel på min seglast,
Ropar i vinden.
Vill du följa med,det tar många år.

Tiden är inget och tiden är ett påfund.
Invecklat av professurer,
uträknad mattematik.
Namngiven, ett namn, på himlavalvet.
Banden som sträckes ut i rymden.
Långt ut i perferiet.

Vakna sa du,vakna någongång.
Var inte lamslagen,
sanningen söker dig och stå upp.
Stenarna ropar till dig från marken.
Blommorna talar till dig ,
på ett hemligt språk.
Vindens doft minner dig om havet.

Författare:

Publicerat

Dela: