Vittnesbörd

Vittnesbörd

Orden i den som skriver
tränger sig på
som hyenor runt en
trafikolycka -
ytterst få är goda vittnen

Författare:

Publicerat

Dela: