Harcorn

Aspirerande skribent som uppskattar kritik i alla dess former.

Författarens noveller:

Fragment

Jag sitter på kaféet på centralen. Folkvimlet i den stora vänthallen. Ett jämnt och dämpat sorl av röster ligger som en fond mot alla andra ljud. Först när människor passerar mig på nära håll…

Skriven av: Harcorn

Läs hela »

Författarens dikter: