KJELL RANDEHED

Etnolog och filatelist som skriver noveller, sagor med mera. Ibland på uppdrag av veckopressen och dagspress. Min andra sysselsättning är som musiker. Jag skriver sånger och framför dem till gitarr och har just börjat lära mig spela balalajka.

Författarens noveller:

Berättelsen om Lennart Ljugare

Det var ingen slump att Lennart Ljugare blev som han blev, för hans far var nämligen inte heller riktigt klok. Det fanns en inneboende galenskap i släkten som gått i arv sedan 1600-talet enligt en…

Skriven av: KJELL RANDEHED

Läs hela »

Sagan om gudarna

En gång i världen när de flesta gudar fortfarande var vid liv, var konkurrensen om makten betydligt större än den är idag. En av de mera obetydliga gudarna vid denna tid, nämligen vindens gud Jahvé…

Skriven av: KJELL RANDEHED

Läs hela »

Författarens dikter: