Michaela D Söderström

En kvinna som hellre tar vägen bortom allfarvägen. Skriver. Dikter...essäer med mera. Huset fullt av barn. Arbetar inom ideell sektor

Författarens noveller:

Författarens dikter:

NYSS

Nyss gick ett regn förbi lämnade en droppe av genomskinlig tid i min hand

Skriven av: Michaela D Söderström

Läs hela »

Du räcker inte till

Vart ska jag fly för den självanklaganade spegelbild som ständigt möter mig. Du räcker inte till du är grinig och tråkig hånar spegeln. Du passar inte in saknar hemortsrätt duger inte - du är…

Skriven av: Michaela Dutius Söderström

Läs hela »