Nicole Rubinova

I'm a very positive girl with lot of energy! I'm a musician and work almost only with music, otherwise I love to write stories with different genres. Please read my blog!

Författarens noveller:

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

År 1633 öppnade ett barnhus på Norra bantorget i Stockholm. Det var mycket stort och omgavs av gråa, stora och smutsiga murar som skapade en kuslig stämning och känsla. Människor undvek helst att…

Skriven av: Nicole Rubinova

Läs hela »

Författarens dikter: