Flatire

En man vilkens tidigare liv varit rätt odramatiskt hade funnit en i dennes tycke ganska engegerande sysselsättning. Mannen hade läst och studerat TV i allt större utsträckning. Det medförde en förnyad förståelse för olika proffs inom berättarkonst. Efter ett tag antog det hela oanade proportioner. Dagarna blev alltmer påverkade och de icke utredda historierna han läst och ibland sett i någon tv-film hopade sig likt vallar på en väg.
Med tiden fick han skäl att ibland vara kritisk till denna nyfunna fritids-sysselsättning. Han mindes vissa gånger den dragningskraft denna från början nya dimension haft på honom. Nu hade det vuxit till något klumpigt och något han gång efter annan påmindes. Han visste inte riktigt när han förstod rätt eller det var önsketänkande och erfor ibland besvärande illusioner.
En dag har ilskan förmörkande inverkan. Ett behov har blivit allt märkbarare.
-Jag vill skada några bilar, tänker han när vreden tilltagit. Ganska snart är han i ett industriområde och punkterar bildäck och krossar fönster m.m

Författare:

Publicerat

Dela: