Just nu...

Just nu. Gapet mellan då och sen är nu. Nuet är just nu i detta ögonblick just nu. Då är det forna tidernas tillhåll, det förgångna. Sen är framtiden den ovissa åldern som icke existerar.

Men folket i då levde i nuet på sin tid. då var vi sen för dem och våran framtid fanns inte då. Dock både fanns och finns det förflutnas förflutna och detta förflutna har ett förflutet som i sin tur har ett förflutet i det förflutna. Och alla dessa förflutnas framtid finns i det förflutna förutom det förflutna vars framtid är just nu.

Sen i framtiden ser folk oss som dåtiden den förflutna då jag skrev detta. För dig som läser just nu skrevs denna text då men för mig är hela texten ännu ej skriven just nu och för dem som levde då fanns inte texten alls såvida då inte är sen då just nu när du läser detta. Just nu finns bara just nu när jag skriver detta och just nu när du läser detta men aldrig då. Men åandra sidan finns just nu bara då och ännu inte sen. Se där en paradox ty om just nu inte fanns då och, eller heller inte fanns sen, så varken finns, fanns eller kommer just nu inte att finnas någonstans varken då, sen eller just nu just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu... just nu...

Författare:

Publicerat

Dela: