Vilket svek regeringen

Vi kunde höra i Sveriges radio om lilla Oscar fyra år. Oscar har många diagnoser. Vilket innebär att han har betydande svårigheter i sin vardag. Oskars föräldrar ansökte om assistens ersättning och fick NEJ! Oskar har två syskon vars behov också ska tillgodoses.
De flesta fyraåringar kan leka med andra barn, har utvecklat ett språk, kan klä sig själv börja få uppfattning om tiden, med mera. Men inte Oscar. Oscar har utvecklingsstörning, autism och en svårbehandlad epilepsi. Staten bedömer att den hjälp han behöver ingår i det som varje förälder har som skyldighet att ge. Som föräldrar har man ett stort ansvar för sina barn. Ett barn behöver otroligt mycket under sin uppväxttid. Då menar jag barn utan diagnoser. De regeringen gör blir många svek mot Oscar, hans två syskon och föräldrar. Hur länge kommer föräldrarna orka? Föräldrar som ska ge normalt föräldrar ansvar till två barn och dessutom ha ett ansvar dygnet runt för Oscar.
Avslutningsvis är personlig assistens en frihetsreform i Sverige som vi skulle vara stolta över och som har utvecklats till ett stort svek mot personer med funktionsnedsättningar och dess föräldrar och anhöriga.

Författare:

Publicerat

Dela: